COOKIES a GDPR

Zásady používání cookies

Abychom mohli neustále zlepšovat naše služby, využívají naše stránky soubory cookie,

které ukládají informace v prohlížeči ve Vašem zařízení. Jedná se o malé soubory,

do kterých se ukládají např. uživatelské předvolby.

Díky tomu si Váš prohlížeč pamatuje např. obsah formuláře,

když přecházíte mezi jednotlivými stránkami, abyste mohli dokončit proces objednávky

co nejsnadněji, nebo přihlašovací údaje, abyste je nemuseli pokaždé zadávat

(pokud tuto volbu povolíte ve Vašem prohlížeči).

Pomocí souborů cookie rovněž zjišťujme, které stránky nebo funkcionality používají

návštěvníci nejčastěji (prostřednictvím nástrojů webové analytiky, jako jsou Google Analytics).

Bezpečnost cookies

Cookies neznamenají nebezpečí pro počítač jako takový. Protože však na lokálním zařízení

nejsou nijak chráněny, lze jich zneužít zejména tehdy, pokud získá útočník přístup k počítači

nebo mobilnímu zařízení. Více informací k souborům cookie naleznete např. na české Wikipedii.

Soubory cookie na stránkách leaska.cz, leakreativa.cz a bozskepalacinky.cz

platnosti:

 1. dočasné (session) cookies, které zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze

 2. do doby než zavřete Váš prohlížeč,

 3. trvalé (persistent) cookies, které zůstávají dlouhodobě uloženy ve Vašem zařízení,

 4. dokud neexpirují nebo dokud je neodstraníte ručně (doba ponechání souborů cookie

 5. ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení Vašeho webového

 6. nebo mobilního prohlížeče).

Z hlediska funkcí využíváme následující typy souborů cookie:

 • esenciální, které jsou důležité pro funkčnost jádra webu,

 • analytické, které nám pomáhají v oblasti User Experience a které nám pomáhají chápat,

 • jak návštěvníci naše webové stránky používají,

 • remarketingové, které používáme ke správnému zacílení a pro personalizaci obsahu reklamy,

 • konverzní, pro analýzu výkonu jednotlivých prodejních kanálů,

 • sledovací, které nám v kombinaci s konverzními pomáhají měřit výkon prodejních kanálů.

Soubory cookie třetích stran

Některé cookies shromažďují informace, které jsou následně využity třetími stranami.

Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

Cookies na stránkách

Při procházení našimi stránkami mohou být využity např. tyto soubory cookie:

 • Google AdWords, Analytics

 • Seznam.cz (Sklik, Zboží.cz)

 • Facebook.com

 • AdForm.com

 • Smartsup

 • Yottly Samba

 • Hotjar.com

 • Mailchimp

Odmítnutí používání souborů cookie

Používání cookies si můžete nastavit ve vašem prohlížeči. Většina z nich je přijímá

ve výchozím nastavení. Obvykle je možné odmítnout buď všechny nebo nastavit užívání jen některých.

Nastavení cookies

Na následujících stránkách najdete nastavení pro jednotlivé prohlížeče:

 • Chrome

 • mobilní - Android

 • mobilní - iPhone, iPad, iPod touch

 • Safari

 • Firefox

 • Opera

 • Seznam Prohlížeč

 • Ubuntu

 • Microsoft Edge

 • Internet Explorer

 • Starší verze IE


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jste mým zákazníkem a/nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje a já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Jsem správcem vašich osobních údajů a určuji, jak budou vaše osobní údaje zpracovány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu.

Prohlašuji, že při zpracování osobních údajů dodržuji platné právní předpisy na ochranu soukromí, zejména pak zákon o ochraně osobních údajů 110/2019 Sb. a GDPR.

 • Zpracovávám pouze osobní údaje potřebné pro plnění zákonných povinností, a to především pro plnění smlouvy.
 • V případech vyžadujících výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, si tento souhlas vyžádám.
 • Respektuji vaše právo na přístup k vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo vymazání na vaši žádost.
 • Osobní údaje si ponechávám po dobu běhu zákonných promlčecích lhůt nebo pokud není v konkrétních případech uvedeno jinak.

Důvody pro zpracování osobní údajů

 • Poskytování služeb a plnění smlouvy
  • Osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, adresa bydliště, telefon, případně IČ a DIČ, číslo účtu nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání podkladů, dodání služby apod.).
 • Vedení účetnictví
  • Osobní údaje zákazníka (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Marketing - zasílání e-mailových zpráv
  • Osobní údaje zákazníka (e-mail, jméno, na co zákazník kliká v e-mailu a kdy je nejčastěji e-maily otevírá) využívám za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení, a to z oprávněného zájmu, po dobu 7 let od poslední objednávky. Tento souhlas může zákazník odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
  • Pokud není příjemce e-mailů zákazníkem, zasílám e-maily jen na základě souhlasu, po dobu 7 let od udělení. Udělený souhlas se zasíláním e-mailů je jasným vyjádřením souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů. Tento souhlas lze odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 • Fotografická a video dokumentace, reference
  • Pouze na základě souhlasu zákazníka mohu použít jeho fotografie, videa nebo písemné reference na svých stránkách, a to do doby, než bude udělený souhlas odvolán (prostřednictvím kontaktních údajů).
 • Analýza a vylepšení webových stránek
  • Moje webové stránky používají cookies. Další informace o cookies najdete na stránce Zásady cookies.

Přístup a úprava vašich údajů

 • Máte právo vědět, proč potřebujeme vaše osobní údaje, co se s nimi stane a jak dlouho budou uchovány.
 • Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které jsou nám známy.
 • Máte právo doplnit, opravit, odstranit nebo zablokovat vaše osobní údaje, kdykoli budete chtít.
 • Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat a nechat vaše osobní údaje smazat.
 • Máte právo vyžádat si od správce všechny vaše osobní údaje a v celém rozsahu je předat jinému správci.
 • Proti zpracování vašich údajů můžete namítat. Dodržujeme to, pokud neexistují opodstatněné důvody ke zpracování.
 • Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych mohla případné pochybení napravit.

​Nezapomeňte vždy jasně uvést, kdo jste, abychom si mohli být jisti, že neupravujeme ani neodstraňujeme údaje nesprávné osoby. Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete vědět, jaké osobní údaje o vás eviduji, kontaktujte mne (viz kontaktní informace).

Bezpečnost ochrany osobních dat

Vaše osobní data jsou u mne v bezpečí. Přijala jsem bezpečnostní opatření, abych zamezila zneužití a neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům. Bezpečnostní opatření jsou pravidelně kontrolována.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup (jako třetí osoby) pouze spolupracovníci a zpracovatelé, kteří jsou vázáni mlčenlivostí.

Pro zajištění konkrétních procesů využívám těchto služeb a aplikací třetích stran:

 • Wix.com, Inc. 500 Terry A. Francois Boulevard, 6th Floor, San Francisco, CA, 94158, USA.
 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 • Fakturoid s.r.o., V Pláni 532/7, Praha - Lhotka, 142 00.
 • Ecomail.cz, s.r.o., Na Zderaze 15, Praha 2, 120 00.
 • HubSpot, Inc., Cambridge, Massachusetts, USA.
 • Callendly, Atlanta, GA, US
 • GoPay, Planá 67, 370 01 Planá

Osobní údaje, které zpracovávám jako správce i jako zpracovatel, mohu zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací či se podílejí na chodu mého podnikání (např. účetní).

Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností. Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Kontaktní údaje

Bc. Lea Kratochvílová
588 41 Plandry 8
Česká republika
Webová stránka: https://www.leaska.cz
E-mail: leaska.cz@seznam.cz

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno dne 01.12.2021 a vztahuje se na občany a osoby s trvalým pobytem v Evropském hospodářském prostoru.

Vyhrazuji si právo na změnu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučuji pravidelně se s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů seznamovat.  


KDE PEČEME

~ firemní VEČÍRKY A AKCE

~ rodinné OSLAVY

~ SVATBY

~ DĚTSKÉ narozeninové párty


VOLEJTE

+420 776 660 853 // Lea Kratochvílová

PIŠTE

leaska.cz@seznam.cz - !!! odesláním zprávy na tento e-mail souhlasíte s těmito GDPR !!!

RÁDI ZA VÁMI PŘIJEDEME

Jezdíme za vámi tam, kde si chcete pochutnat na poctivých sladkých nebo slaných čerstvě upečených palačinkách.

Neváhejte a OBJEDNEJTE SI NÁS ~ věříme, že budete na ty naše dobroty dloooouho rádi vzpomínat ♥

 

Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!